Norweska firma założona w 1919 roku – obróty 900 milionów NOK – biura zlokalizowane w 10 krajach

Produkty
Søk etter innhold

Utrzymanie budynków

Zawarcie umowy serwisowej po kupnie lub najęciu obiektu od firmy Hallmaker redukuje ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych kosztów i opóźnień związanych z procesem użytkowania. Umowa ta daje użytkującemu pewność, że przez okres jej trwania Hallmaker zadba o należyty stan techniczny obiektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu budynek nie straci dużo na wartości i umożliwi ewentualne jego sprzedanie za korzystniejszą dla dotychczasowego użytkownika cenę. Możesz być pewny, że budynek zostanie zaprojektowany z uwzględnieniem warunków klimatycznych panujących na obszarze, gdzie będzie zlokalizowany – bez względu na to czy go wynajmiesz na okres krótko- czy długoterminowy, czy też kupisz. Umowa serwisowa zapewnia obsługę obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób możliwie jak najbardziej bezpieczny, ekonomiczny i efektywny. Nasi fachowcy są w stanie błyskawicznie reagować na nieprzewidziane sytuacje, które mogą wystąpić podczas korzystania z obiektu. Oferujemy, ponadto, gwarancję, która zapewnia naprawę uszkodzenia budynku spowodowanego włamaniem, przeciekiem, pożarem, działalnością sztormu, huraganu, trzęsieniem ziemi, kolizją lub innymi czynnikami zewnętrznymi w ciągu 48 godzin.