Norweska firma założona w 1919 roku – obróty 900 milionów NOK – biura zlokalizowane w 10 krajach

Produkty
Søk etter innhold

Norweskie Stowarzyszenie Myśliwych i Wędkarzy

Projekt: Biuro i pomieszczenia do prowadzenia działalności statutowej
Adres: Flaa in Hallingdal
Klient: Norweskie Stowarzyszenie Myśliwych i Wędkarzy – Norwegian Association of Hunters and Anglers
O projekcie: Budynek o wymiarach 18 × 27 m dostarczony jako przedmontowany na placu przedmontażowym w miejscowości Flaa
Kontrakt: Generalne wykonawstwo

 

Centrum Myśliwskie i Wędkarskie (Norweskie Stowarzyszenie Myśliwych i Wędkarzy) to obiekt przyległy do Parku Niedźwiedzi w miejscowości Flaa. Centrum, poza różnymi formami zajęć dla odwiedzających, oferuje szeroką gamę kursów myśliwskich i wędkarskich. Budynek został sfinansowany przez Olav-a Thon-a. Hallmaker dostarczył konstrukcję stalową i dach.

Wysłać prośbę