Norweska firma założona w 1919 roku – obróty 900 milionów NOK – biura zlokalizowane w 5 krajach. Plamek AS to firma należąca do Rubb Industries.

Zakład Utylizacji odpadów ZUO – sortowni odpadów

Projekt: Modernizacja i przebudowa linii technologicznej sortowni odpadów
Adres: Siedlce/Wola Suchożebrska
Klient: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach
O projekcie: Projekt dotyczył opracowania dokumentacji architektonicznej i konstrukcyjnej budynku sortowni odpadów o powierzchni użytkowej około 3100m²
Kontrakt: Projekt konstrukcji stalowej budynku oraz linii technologicznej sortowni

 

ZUO to zakład utworzony w 1986 roku w Siedlcach. Od początku jego podstawowym zadaniem jest utylizacja odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych dla środowiska naturalnego. Sortownia to dla ZUO podstawowy obiekt umożliwiający prowadzenie działalności zgodnej z przeznaczeniem i polityką zakładu.

Wysłać prośbę